פורטל השתלמויות מרכז דע גן

דע גן

לוח מודעות

נותרו מקומות אחרונים בקורס של מרכז דע גן"עולם הצמחים בסביבה הטבעית ובשירות האדם"

יום המדע הישראלי 2018

save the date - הכנס השנתי של מרכז דע-גן 2.7.18

פורים בפתח...כמה שמח!!! קבלו שלל רעיונות מצוות דע-גן

נשמח מאוד לדעתך על...

לחלום, להעיז, להצליח - 'ריכוז חומרי הוראה בנושא גרמי שמים בגן הילדים, אתר מרכז דע-גן'

עלון מקוון

שבוע החלל הישראלי 28/01/2018 עד 02/02/2018- השמיים הם רק ההתחלה...

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA