יום ג', ה’ באב תשע”ח
תכנית הכנס העשירי -ההרשמה בעיצומה !
פורסם: 12:29 (27/05/17) אינה פלוטוב
הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 13.07/09 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך.