יום ג', ה’ באב תשע”ח

חוקרות, חוקרים ואנשי חינוך בגיל הרך מוזמנים לשלוח מאמרים למערכת עלון דע-גן, לגיליון 11 של כתב העת. יתקבלו מאמרים הפותחים צוהר לתיאוריה ומעשה בנושאי המדע, המתמטיקה והטכנולוגיה לגיל הרך. את ההצעות יש לשלוח לא יאוחר מהתאריך 31.12.2017 אל מרכז דע-גן לכתובת הדוא"ל: dagankid@gmail.com לגיליונות קודמים של עלון דע-גן: לחץ כאן לשאלות והבהרות ניתן לפנות אל צוות המערכת בטלפון: 03-5317179 בברכה, צוות מרכז דע-גן

 
 
הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 13.07/09 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך.