יום ו', יב’ בשבט תשע”ט

לעלון חגי תשרי בהיבט ממ"ט (מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה) חורף וט"ו בשבט בדגש מתמטי, מדעי וטכנולוגי בימים אלו אנו חווים את החורף במלוא עצמתו וגם מתכוננים לקראת ט"ו בשבט הקרב ובא. לכן, את עלון מקוון זה נקדיש לאירועים אלו ונפרוס בפניכן דרכים מגוונות לציין ולעסוק באירועים אלו בגן. להלן מספר רעיונות והצעות לפעילויות, בברכת חורף חמים, צוות מרכז דע-גן

 
....
 
הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 13.07/09 עבור המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך.

© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך.